Energietransitie stuwt fusies en overnames in energiesector

 
De energietransitie is een belangrijke aanjager voor fusies en overnames in de energiesector. En dat zal voorlopig ook zo blijven, zeker in combinatie met de
oorlog in Oekraïne. Want we willen verduurzamen én niet meer afhankelijk zijn van Russisch gas en olie. De Europese Unie wil al dit jaar 80 procent minder gas uit Rusland importeren. En in 2030 moeten we het helemaal zonder Russisch gas zien te redden.


Dat de energietransitie een cruciale rol speelt in de internationale fusie- en overnamemarkt blijkt uit het recent verschenen CMS-rapport
Time for transition: Energy M&A 2022. Dit onderzoeksrapport biedt inzichten in het Europese landschap van fusies en overnames in de energiesector, en de kansen en uitdagingen waarmee dealmakers worden geconfronteerd.

 Als een van de grootste adovcatenkantoren ter wereld met meer dan 70 vestigingen in ruim 40 landen, zijn we nauw betrokken bij de wereldwijde energietransitie en zijn we de gewaardeerde gesprekspartner voor toonaangevende energiebedrijven, toezichthouders, overheden, grote afnemers en investeerders. Wij bouwen mee aan de juridische kaders voor de energiesector. Wij begrijpen de uitdagingen van de sector en het belang van innovatie en we lopen voorop bij het toepassen van nieuwe ontwikkelingen, lokaal en internationaal. Wij zijn de juridische spil bij energieprojecten en –transacties. 

 

 Nederland interessant voor investeerders

In vergelijking met andere Europese landen loopt Nederland niet voorop als het gaat om duurzame energie. De laatste jaren is de opwekkingscapaciteit van groene stroom in ons land echter enorm gestegen. Mede dankzij de goede beschikbaarheid van kapitaal blijft de energiesector zeer interessant voor investeerders. Er is vooral grote belangstelling voor Nederlandse offshore windparken. En deze interesse zal ongetwijfeld verder groeien vanwege de onlangs door het kabinet aangekondigde wens om windenergie op zee te verdubbelen. We combineren onze diepgaande kennis van de Nederlandse markt, waarop we al meer dan een eeuw actief zijn, met een wereldwijd netwerk en perspectief.

 
Distressed M&A-deals

 Tegelijkertijd zien we dat het aantal distressed M&A-deals in olie en gas in het Nederlandse deel van de Noordzee is toegenomen. Het is te verwachten dat deze trend doorzet, mede door de uitspraak in de zaak Milieudefensie tegen Shell vorig jaar. Deze uitspraak heeft nu al invloed op strategische beslissingen bij grote organisaties. Zo kondigde het Nederlandse pensioenfonds en institutionele belegger ABP, onder druk van de publieke opinie en dreiging van rechtszaken, aan te stoppen met beleggen in fossiele brandstoffen.

 
ESG criteria steeds belangrijker

Door de toenemende maatschappelijke druk op bedrijven en institutionele investeerders vanuit de publieke opinie, activistische investeerders en NGO's worden ESG (Environment Social Governance) criteria steeds belangrijker voor investeerders. Onlangs heeft de Europese Commissie een voorstel gemaakt voor een EU-richtlijn over due diligence vereisten op het gebied van duurzaamheid. Samengevat betekent dit voorstel dat specifieke bedrijven actuele en potentiële negatieve effecten door hun activiteiten op mensenrechten en het milieu moeten identificeren en waar nodig voorkomen, beëindigen of mitigeren.

 Wij verwachten dat ESG- en klimaatrapportages binnen organisaties uiteindelijk net zo belangrijk worden als financiële rapportages. Bedrijven moeten daarom een duidelijke duurzaamheidsstrategie en doelstellingen ontwikkelen en daarover verantwoording afleggen.

Toekomst

Het CMS-netwerk heeft een traditie van constante innovatie, gebruik van technologie en client centricity. De toekomst en technologische vernieuwingen spelen een grote rol bij onze cliënten, en daardoor ook bij ons. Los van de energietransitie hebben we een sterke focus op ontwikkelingen rondom de regulering van cryptocurrencies, en de ontwikkelingen rond privacy en cybersecurity. Maar we krijgen ook steeds meer vragen rondom alternatieve voedselbronnen en innovaties in de gezondheidszorg door het gebruik van big data.