Corporate M&A is een van de gebieden die, samen met Vastgoed en de procespraktijk, enorm is gegroeid de laatste jaren. Op welke wijze speelt uw kantoor in op deze groei?

 

Door juist in deze praktijken te investeren in nieuwe tooling, zoals Artificial Intelligence DD tooling en in nieuwe medewerkers, nieuwe partners en in het bijzonder mensen te selecteren met een (innovatieve) Go To Market instelling.

 

 

In welke sectoren is uw kantoor sterk vertegenwoordigd als het gaat om fusies en overnames en waar ziet uw kantoor de belangrijkste marktontwikkelingen in de komende twee jaar?

 

Private M&A, Transport & Logistics, maakindustrie, Private Equity, Vastgoedfondsen, Retail, Energy & Infrastructure. De M&A groei zal wellicht in de loop van het jaar wat afvlakken door de gevolgen van de Oekraïne crisis. Met name in de Energy gerelateerde praktijk voorzien we evenwel sterke vraag. Waar M&A wellicht afvlakt, is groei van de procespraktijk en restructuring praktijk overigens meestal een natuurlijke tegenreactie.

 

Wat is uw visie en strategie op ESG-gebied?

 

ESG is reeds een belangrijke pijler van de strategie van EY Law en van EY. HVG Law omarmt deze strategie volledig. In de eerste plaats vanuit eigen intrinsieke overtuiging, maar daarnaast ook vanuit lange termijn visie op ons eigen kantoor en het willen meewerken aan zogenaamde ‘long term value creation’ bij onze cliënten. Medewerkers, cliënten en de maatschappij verlangen van ons een visie op ESG, en terecht. Er is overigens ook duidelijk een business rationale, want binnen het ESG domein spelen allerlei interessante juridische inhoudelijke issues waarover cliënten advies wensen.

 

Hoe geeft uw kantoor invulling aan de toenemende vraag en verwachtingen met betrekking tot de ESG (gerelateerde) praktijk, en weegt uw kantoor ESG factoren mee bij de acceptatie van nieuwe cliënten?

 

We zien een trend, bijvoorbeeld in Requests For Proposals, dat multinationale cliënten steeds vaker aantoonbare trackrecord verlangen van de adviseurs die zij overwegen in te huren. ESG was voor een aanzienlijk deel altijd al onderdeel van onze brede adviespraktijk, maar was meer verstopt in allerlei praktijkgroepen. We zijn deze expertise en kennis bij elkaar aan het brengen, en zichtbaar aan het maken. Ook zijn we bezig om nog meer in mensen met deze focus te investeren. 

 

ESG factoren zijn nu al onderdeel van onze cliëntacceptatie, bijvoorbeeld doordat we voor bepaalde industrieën en landen een aanmerkelijk zwaardere Know Your Customer-procedure hebben.

 

Traditioneel is de pro bono praktijk een belangrijk element in de maatschappelijke betrokkenheid van advocatenkantoren; hoe heeft uw kantoor de pro bono praktijk georganiseerd?

 

Bij HVG Law geven we daar verder vorm aan middels ons partnership met Pro Bono Connect, waar wij één van de founding members van zijn. Onze mensen staan pro bono NGO’s bij in diverse vraagstukken. Ze krijgen daar alle vrijheid in, geen beperking in beschikbare uren. Daardoor voelen zij zich maatschappelijk betrokken, en kunnen zich tegelijkertijd ook breder ontwikkelen.

 

Ook leveren we een bijdrage aan het zogenaamde EY Ripples programma in Nederland, waarin tal van maatschappelijk thema’s worden gesteund, meestal vanuit de specifieke expertise die wij hebben. Voorbeelden hiervan zijn onze bijdrage aan initiatieven van JINC die samen met bedrijven en scholen strijden voor een samenleving waar achtergrond niet de toekomst bepaalt, alsook het planten van bomen als onderdeel van Life Terra.

 

Nederlandse vestigingen van internationale kantoren vergroten hun marktaandeel; ook komen steeds meer internationale kantoren naar Nederland. Hoe gaat uw kantoor de toenemende concurrentie te lijf?

 

HVG Law maakt onderdeel uit van het wereldwijde EY Law netwerk. Een netwerk van 3500 juristen in 90+ landen. ‘Law services’ is een belangrijke strategische groeimarkt voor EY. Er wordt dan ook zwaar in geïnvesteerd vanuit EY Law, zowel in traditionele legal advisory, maar ook in zogenaamde legal managed services en legal operational services. HVG Law geniet daar de voordelen van. Met name op deze laatste twee gebieden onderscheiden we ons duidelijk van de traditionele kantoren en dat maakt dat we onze cliëntele verder kunnen uitbreiden. Ons netwerk wordt zichtbaar ieder jaar belangrijker voor ons. In het leeuwendeel van onze praktijk wordt er samengewerkt met buitenlandse collega’s uit het global EY Law netwerk.