18 april 2023

Onze wereld verandert, dat vraagt om wendbare ‘nieuwe advocaten’

David Vrijbergen (38) en Pascal Hulsegge (43) vormen het dagelijks bestuur van JPR Advocaten. Zij delen hun visie over veranderingen in de markt.

09 juni 2023

Er was een tijd (zeg: 30 jaar geleden) dat je als advocaat-stagiaire 2 arbeidsvoorwaarden had: salaris/vakantiegeld, en vakantiedagen. Als je solliciteerde was je één van de 900 kandidaten, en als je geluk had: één van de 600 kandidaten. Als je dan al niet cum laude afgestudeerd was (zoals ik), lag je brief al snel op het stapeltje “afwijzingen”.

18 april 2023

Een keten is zo sterk als de zwakste schakel

Natascha van Duuren benadrukt dat cybersecurity al lang niet meer alleen gaat om technologie. Het gaat ook om kennis en bewustwording bij medewerkers, in alle lagen van de organisatie, inclusief bij bestuurders. Evenals het vermogen van een organisatie om aantoonbaar security risico’s te managen. Dit betekent dat beveiligingsmaatregelen vastgelegd moeten worden in beleid, onderbouwd met risicoanalyses, vastgesteld op managementniveau en ingebed in een Plan-Do-Act-Check-cyclus.

07 juni 2023

In een wereld die steeds meer digitaliseert, zijn elektronische berichten en documenten essentieel geworden. Bij conflicten en inbreuken kan digitaal bewijsbeslag een noodzakelijk middel zijn om claims te stellen, te betwisten of te bewijzen. DigiJuris staat klaar om u daarbij te helpen.

18 april 2023

De markt knokt om juridisch talent

De huidige ’war for legal talent’ is geen nieuw fenomeen. De toename in het aantal vacatures voor juridische professionals zorgt echter wel voor nog meer schaarste op de arbeidsmarkt en lijkt voorlopig nog niet voorbij. Het invullen van vacatures voor de ’zij-instromers’ kan soms maanden duren. Dit komt ook doordat in de zoektocht naar een geschikte kandidaat een goede match met het team nauw luistert.

31 mei 2023

Veel notariskantoren realiseren zich te weinig dat ze een zeer interessante partij zijn voor “black-hat-hackers”, de mensen die trachten in te breken in de systemen van bedrijven om persoonlijke gegevens van dat bedrijf te kunnen inzien en over te nemen. Het kan echter het einde van uw ambt als notaris betekenen!

18 april 2023

De huidige M&A markt biedt nieuwe kansen en vereist soms een andere aanpak voor verkopers en kopers

Wat voor effect heeft de verandering in de marktomstandigheden op M&A transacties?

Om welbekende redenen was er in 2022 minder M&A activiteit dan in de recordjaren 2021 en 2020. Daarnaast zijn de transacties die wel plaatsvonden soms op een heel andere manier tot stand gekomen dan in die recordjaren. We zagen meer één-op-één transacties omdat verkopers full auctions te risicovol vonden vanwege de kans op een failed auction.

12 mei 2023

Voor advocaten en notarissen zijn de belangrijkste “assets”, naast de cliënten en de centen, de talenten. Hoe verder van de Randstad, hoe moeilijker het is om goede mensen te krijgen en te behouden. Afgezien van de vraag of de mensen zich bij jouw kantoor professioneel kunnen ontwikkelen, hebben werknemers ook nog eisen ten aanzien van diversiteit en inclusie, equal pay, wellbeing en social safety. Daarnaast hebben jonge mensen een mening over het soort cliënten dat je bijstaat, en die mening ventileren ze dan ook met passie.

18 april 2023

CMS European M&A Study 2023: 5 trends in een lastige M&A-markt

Zoals inmiddels al vijftien jaar gebruikelijk is, heeft internationaal advocatenkantoor CMS in maart de European M&A Study 2023 gepubliceerd. Het onderzoek bevat een analyse van belangrijke contractuele bepalingen in overnamecontracten uit de meeste Europese landen die in 2022 zijn getekend.

09 mei 2023

In deze aflevering van Recente rechtspraak Strafrecht worden de belangrijkste ontwikkelingen in het strafrecht van het kwartaal november 2022 - februari 2023 besproken.

05 april 2023

Het begrip “risk management” is een populair containerbegrip. Maar wat doe je er nu mee?

In het algemeen kan het onderwerp niet op veel enthousiasme rekenen van advocaten en notarissen. Veel liever is men bezig met het vak en cliënten. Alles wat hiervan afleidt, kan ze gestolen worden. Of is er toch iets aan het veranderen?

18 april 2023

In maart was ik op een congres waar ik tijdens een presentatie over cybersecurity, de kreet “Assume breach” hoorde. Ga er bij alles wat afwijkt van de norm vanuit dat het een hack is. Een gezond en ontnuchterend advies. Maar wat nou als je niet zo wantrouwend bent? Wat nou als het daarom toch wel eens misgaat, wat moet je dan doen? Want iedereen bouwt op veel gegeven advies de hoogste dijken, maar vergeet vervolgens te praten over wat er moet gebeuren als het water er toch overheen klotst: het evacuatieplan.

27 februari 2023


De wereld van cyberdreigingen is een veelkoppig monster. Hieronder een poging om enige duiding te geven.

15 maart 2023

Re-integratie en loonsanctie, ontslag en ziekte en transitievergoeding bij slapende dienstverbanden zijn onderwerpen die aan bod komen in de nieuwe masterclass onder leiding van mr. Lucy van den Berg. Na afloop bent u weer up-to-date met de rechten en plichten in de omgang met zieke werknemers. Datum: 23 mei 2023. Meer info.

21 februari 2023

Waarom pensioencommunicatie?

Pensioencommunicatie is als werkgever erg belangrijk naar de werknemers toe. Voor veel werknemers is pensioen ver weg, ingewikkeld en abstract. Ze houden zich hier dan ook nauwelijks mee bezig, totdat zich een belangrijke gebeurtenis voordoet en ze wel moeten nadenken over hun financiële toekomst. Toch is het noodzakelijk dat zij daarvóór al goed geïnformeerd zijn, zodat ze op beslissende momenten de juiste keuze kunnen maken. Wanneer je als werkgever een goed communicatiekanaal richting het personeel hanteert, creëer je pensioenbewustzijn. Je werknemers weten hoe ze er nu en later financieel voor staan.

21 februari 2023

I am Legal is een erkend en gecertificeerd opleidingsinstituut dat postacademisch onderwijs organiseert voor advocaten en overige juridische professionals. I am Legal is een innovatieve opleider met meer dan 20 jaar ervaring in de juridische dienstverlenings- en opleidingenindustrie.

27 januari 2023

“Kun je dat even regelen?” Het is een vraag die wij wel eens van advocaten en notarissen krijgen. Met even regelen bedoelen ze dan dat wij snel en goed een verzekering voor ze regelen die hen beschermt tegen beroepsfouten. Voor verzekeraars gaat hier echter een proces aan vooraf van risico-inschatting en risicoberekening.

Dit speelt met name bij middelgrote en grote kantoren. Maar ook kleinere boutique kantoren die een specialistische praktijk voeren, worden uitgebreid tegen het licht gehouden. Deze vormen doorgaans immers een groter risico, gezien de aard van hun specialisme (M&A, internationale praktijk, vastgoed, IP).

23 januari 2023

Venturis Consulting Group (Venturis), the international strategy & management consulting firm for the legal sector, and IT Factor Consulting (IT Factor), an IT consulting & execution boutique for law firms, have decided to strengthen their co-operation. IT Factor will join the Venturis organisation as a collaborating firm, with Venturis acquiring a stake in IT Factor.

Venturis and IT Factor combine highly complementary capabilities and skills. It is an important enhancement of Venturis’ tech and data driven consulting offering, and offers IT Factor the opportunity to expand its client portfolio – currently consisting mainly of Dutch law firms - into the other European jurisdictions.

09 januari 2023

Sinds 1 mei 2021 staat Thera Adam aan het roer bij Eversheds Sutherland. Welke koers zij vaart? De internationale kant op. Onder haar leiding groeit Nederland namelijk met Europa mee. Naast juridische prestaties heeft ze ook oog voor de menselijke maat.

09 januari 2023

Pensioen en MVO, ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen genoemd, is een breed begrip. Kort samengevat omvat het dat er rekening gehouden wordt met de effecten van de bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Duurzaamheid blijft een veelbesproken onderwerp. Wat doet PensioenVizier als bedrijf aan maatschappelijk verantwoord ondernemen?