02 augustus 2023

Heb je als managing partner een professional nodig om jou helpen met het management en de financiën van jouw kantoor? Ik zou zeggen, als je van enige omvang bent: ja! Of de functie nu kantoordirecteur, COO, CFO of CEO wordt genoemd, bekwame professionals zijn de sleutel tot de stabiliteit van je kantoor.

08 september 2023

Vergroot je juridische vaardigheden met onze cursussen!

Ben je een toegewijde advocaat die altijd op zoek is naar manieren om je juridische kennis uit te breiden? Zoek niet verder! Onze instituten bieden een gevarieerd aanbod van juridische cursussen aan die zich richten op verschillende rechtsgebieden.

18 april 2023

Wijn & Stael is een ambitieus en maatschappelijk betrokken kantoor gevestigd in de binnenstad van Utrecht en bestaat dit jaar 75 jaar. Binnen de M&A-sector hebben zij een bijzondere focus op de verkoopkant van M&A-transacties. Daarbij werken zij vooral met DGA’s en familiebedrijven en begeleiden zij cliënten op betrokken wijze door het M&A- traject.

09 juni 2023

Er was een tijd (zeg: 30 jaar geleden) dat je als advocaat-stagiaire 2 arbeidsvoorwaarden had: salaris/vakantiegeld, en vakantiedagen. Als je solliciteerde was je één van de 900 kandidaten, en als je geluk had: één van de 600 kandidaten. Als je dan al niet cum laude afgestudeerd was (zoals ik), lag je brief al snel op het stapeltje “afwijzingen”.

18 april 2023

Talentenjacht

Voor ons als klein kantoor is het aantrekken van de juiste collega’s enorm belangrijk. Niet alleen vanwege de uitvoering van de werkzaamheden in de praktijk maar ook voor het sociale aspect: de gezelligheid op kantoor. In onze praktijk is persoonlijke aandacht voor de cliënten belangrijk naast diepgaande kennis van het rechtsgebied.

07 juni 2023

In een wereld die steeds meer digitaliseert, zijn elektronische berichten en documenten essentieel geworden. Bij conflicten en inbreuken kan digitaal bewijsbeslag een noodzakelijk middel zijn om claims te stellen, te betwisten of te bewijzen. DigiJuris staat klaar om u daarbij te helpen.

18 april 2023

Kansen voor de advocaat als trusted advisor

Recent heb ik een rondje gemaakt langs general counsel met als doel te horen wat de belangrijkste strategische thema’s zijn. Uiteraard verschillen deze thema’s per bedrijf en per sector, maar er is zeker een rode draad te herkennen. Zo wordt vaak de toenemende werkdruk bij de juridische afdeling genoemd in relatie tot kostenbeheersing en het niet mogen uitbreiden van de afdeling. Het is dan een strategische uitdaging, mede met het oog op een verantwoord risk management, om te bepalen wat wel en niet wordt gedaan of dat bepaalde juridische werkzaamheden, bijvoorbeeld met behulp van technologie, kunnen worden belegd bij de business.

31 mei 2023

Veel notariskantoren realiseren zich te weinig dat ze een zeer interessante partij zijn voor “black-hat-hackers”, de mensen die trachten in te breken in de systemen van bedrijven om persoonlijke gegevens van dat bedrijf te kunnen inzien en over te nemen. Het kan echter het einde van uw ambt als notaris betekenen!

18 april 2023

War for legal talent?

The war for legal talent is back
De media staan er bol van: Er is een war for legal talent gaande. Interessant, want toen ik in 2007 voor Legal People ging werken, was er ook al een war for talent gaande. De titel van een artikel in de Harvard Business Review van april 2007 luidde letterlijk: ‘The war for talent is back’.

12 mei 2023

Voor advocaten en notarissen zijn de belangrijkste “assets”, naast de cliënten en de centen, de talenten. Hoe verder van de Randstad, hoe moeilijker het is om goede mensen te krijgen en te behouden. Afgezien van de vraag of de mensen zich bij jouw kantoor professioneel kunnen ontwikkelen, hebben werknemers ook nog eisen ten aanzien van diversiteit en inclusie, equal pay, wellbeing en social safety. Daarnaast hebben jonge mensen een mening over het soort cliënten dat je bijstaat, en die mening ventileren ze dan ook met passie.

18 april 2023

Focus: ontwikkeling vastgoed

Het Amsterdamse vastgoed- kantoor Hielkema & co heeft een heldere positionering in de Nederlandse vastgoedmarkt. Oprichter Huib Hielkema is duidelijk: ‘Het is de combinatie van juridische kwaliteit en track-record, gedegen marktkennis en focus die ervoor zorgen dat klanten bij ons komen met hun juridische vastgoedvragen.’ Veel van de advocaten bij ons hebben beide kanten van de tafel gezien. Dat is een groot voordeel in een markt waar mond-tot-mond reclame belangrijk is.

09 mei 2023

In deze aflevering van Recente rechtspraak Strafrecht worden de belangrijkste ontwikkelingen in het strafrecht van het kwartaal november 2022 - februari 2023 besproken.

18 april 2023

Governance, Risk en Compliance bij Pels Rijcken

Meteen na de fraudezaak in 2020 is Pels Rijcken gestart met een geheel nieuwe organisatiestructuur op het gebied van governance, risk en compliance (GRC), met de ambitie om ook op dit front ‘best in class’ in de advocatuur te worden. In de vorige jaargids is daar al het nodig over verteld. Zo hebben we ervoor gekozen om te werken met het Three Lines model. Het model biedt structuur op het gebied van taken en verantwoordelijkheden en ondersteunt de inrichting van de belangrijke risicomanagementprocessen.

18 april 2023

In maart was ik op een congres waar ik tijdens een presentatie over cybersecurity, de kreet “Assume breach” hoorde. Ga er bij alles wat afwijkt van de norm vanuit dat het een hack is. Een gezond en ontnuchterend advies. Maar wat nou als je niet zo wantrouwend bent? Wat nou als het daarom toch wel eens misgaat, wat moet je dan doen? Want iedereen bouwt op veel gegeven advies de hoogste dijken, maar vergeet vervolgens te praten over wat er moet gebeuren als het water er toch overheen klotst: het evacuatieplan.

18 april 2023

Goed omgaan met verandering is essentieel voor succes

Onze organisatie bevindt zich in een transitiefase. Sinds onze fusie in 2019 richten wij ons als full-service kantoor op specialisatie en groei. Dat doen we zonder ons DNA van persoonlijke aandacht en menselijke maat te verliezen, want dat heeft ons groot en succesvol gemaakt.

15 maart 2023

Re-integratie en loonsanctie, ontslag en ziekte en transitievergoeding bij slapende dienstverbanden zijn onderwerpen die aan bod komen in de nieuwe masterclass onder leiding van mr. Lucy van den Berg. Na afloop bent u weer up-to-date met de rechten en plichten in de omgang met zieke werknemers. Datum: 23 mei 2023. Meer info.

18 april 2023

Onze wereld verandert, dat vraagt om wendbare ‘nieuwe advocaten’

David Vrijbergen (38) en Pascal Hulsegge (43) vormen het dagelijks bestuur van JPR Advocaten. Zij delen hun visie over veranderingen in de markt.

21 februari 2023

I am Legal is een erkend en gecertificeerd opleidingsinstituut dat postacademisch onderwijs organiseert voor advocaten en overige juridische professionals. I am Legal is een innovatieve opleider met meer dan 20 jaar ervaring in de juridische dienstverlenings- en opleidingenindustrie.

18 april 2023

Een keten is zo sterk als de zwakste schakel

Natascha van Duuren benadrukt dat cybersecurity al lang niet meer alleen gaat om technologie. Het gaat ook om kennis en bewustwording bij medewerkers, in alle lagen van de organisatie, inclusief bij bestuurders. Evenals het vermogen van een organisatie om aantoonbaar security risico’s te managen. Dit betekent dat beveiligingsmaatregelen vastgelegd moeten worden in beleid, onderbouwd met risicoanalyses, vastgesteld op managementniveau en ingebed in een Plan-Do-Act-Check-cyclus.

23 januari 2023

Venturis Consulting Group (Venturis), the international strategy & management consulting firm for the legal sector, and IT Factor Consulting (IT Factor), an IT consulting & execution boutique for law firms, have decided to strengthen their co-operation. IT Factor will join the Venturis organisation as a collaborating firm, with Venturis acquiring a stake in IT Factor.

Venturis and IT Factor combine highly complementary capabilities and skills. It is an important enhancement of Venturis’ tech and data driven consulting offering, and offers IT Factor the opportunity to expand its client portfolio – currently consisting mainly of Dutch law firms - into the other European jurisdictions.